Cumartesi, Nisan 20, 2024

ÇOK OKUNANLAR

İLGİLİ YAZILAR

Türkmenistan Asgari Ücret, Türkmenistan’da Ortalama Maaşlar

Orta Asya’da bir ülke olan Türkmenistan asgari ücret ve ortalama maaş bilgilerini ayrıntılı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca sitemizde diğer ülkelerin asgari ücret verileri bulunmaktadır. Dilerseniz dünya ülklerinin tamamını inceleyin.

Türkmenistan’da Asgari Ücret

Türkmenistan’da asgari ücret son birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor. Hükümet, 2023’te ücretler, emekli maaşları, devlet yardımları ve burslar için yüzde 10’luk bir artış açıkladı. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinde hükümet, asgari emekli maaşını da ayda 1.880 manat’a çıkardı. Buna rağmen, ülkenin asgari aylık ücreti son derece düşük kalıyor. Ve birçok çocuğun ebeveynleri tarafından yetim kalmasına ve terk edilmesine neden oluyor.

Türkmenistan asgari ücret 1.320 TMT (Türkmenistan Manatı), Türkmenistan asgari ücret dolar 376 dolar civarındadır. Türk Lirası karşılığında günümüz kuru ile 7.000 TL dolaylarındadır.

Türkmenistan ortalama maaş 5.230 TMT, Türkmenistan ortalama maaş dolar bazında 1.492 ABD Doları olarak ödenir. Türk Lirası karşılığında günümüz kuru ile 27.780 TL dolaylarındadır.

Türkmenistan’da en yüksek maaş 23.300 TMT, Türkmenistan’da en yüksek maaş dolar bazında 6.650 ABD Doları olarak ödenir. Türk Lirası karşılığında günümüz kuru ile 123.830 TL civarındadır.

Ortalama Aylık Maaş

Türkmenistan’da ortalama aylık maaş büyük ölçüde değişmektedir. Mikro işletmelerde asgari ücret 174$ kadar düşüktür. Aynı durum 100’e kadar çalışanı olan küçük işletmeler için de geçerlidir. Orta ölçekli işletmeler ise 291 ile 319 dolar arasında ödeme yapıyor. Devlet tarafından finanse edilen kuruluşlarda çalışanlar ayda 232 dolar kazanıyor. Veriler resmi değildir, ancak bir kılavuz olarak kullanılmalıdır.

Türkmenistan hükümeti petrol ve gaz gelirlerini vatandaşlarının refahı için harcamadı. Aslında devlet bu gelirlerin bir kısmını dahi yoksullara ve yaşlılara harcamıyor. Bulgaristan’daki bir Türkmen ekonomistine göre, Türkmen emeklilerin sadece yiyecek almak için ayda yaklaşık 150 dolara ihtiyaçları var. Mevcut emekli maaşı seviyesi çok düşük ve emeklilerin bu gelirle Türkmenistan’da yaşaması neredeyse imkansız.

Hizmetler sektörü, ülke nüfusunun %37,9’unu istihdam eden Türkmenistan ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Diğer sektörler perakende, sağlık, medya ve müşteri hizmetlerini içerir. Türkmenistan’da hükümet finansal hizmetler sektörünü kontrol ediyor ve ekonomik faaliyetin büyük bir bölümünü yürütüyor. Ancak hizmet sektörünün zorlukları da yok değil. Sonuç olarak Türkmenistan’da aylık asgari ücret diğer ülkelerdeki kadar yüksek değil.

Asgari Ücret
Asgari Ücret

Türkmenistan’da asgari ücretli bir işçinin aylık ortalama maaşı 165 dolar. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nde ayda yaklaşık 650 dolara eşdeğerdir. Türkmen hükümeti çok katı ve insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Aslında Türkmenistan Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler üyesi olmuştur. Türksoy topluluğunun bir üyesi olarak Türkmenistan, halkını savunma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

Ortalama Günlük Ücret

Türkmenistan’da ortalama günlük ücret, ulusal ortalamanın biraz üzerindedir. Şu anda, maaşları koloni başkanı ve kadın mahkumlar arasında bölündüğü için kadınlara bu miktarın sadece yarısı ödeniyor. Kadınların toplam 1.050 manatlık belge imzalaması da yaygındır. Ülkenin düşük nüfusu ve yüksek GSYİH’sı, beceri düzeyinden bağımsız olarak her tür işgücüne artan bir talep olduğu anlamına gelir.

2014 yılı itibariyle Türkmenistan hükümeti, ortalama aylık ücretin 1.200-1.400 manat olduğunu belirtmişti. Ve resmi döviz kurunda yaklaşık 350-400 dolar olduğunu söylüyor. Orta Asya’da Kazakistan’ın ardından ikinci en yüksek ücret olmasına rağmen, bölgedeki en düşük ücretler arasında yer alıyor. Birçok Türkmen işçisi hala bundan çok daha az kazanıyor. Bu da ülke ekonomisinin büyük ölçüde petrol ve gaza bağlı olduğu düşünüldüğünde şaşırtıcı değil.

Ülkenin GSYİH’sının %49,3’üne katkıda bulunan ülkenin sanayi sektörü de oldukça gelişmiş. Buna rağmen, ülkenin 1990’da Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasından bu yana genişledi. Petrol ve gaz, hükümetin mali desteğiyle birlikte ülkenin kalkınmasına katkıda bulunuyor. ekonomik büyüme. Türkmenistan’ın bu doğal kaynaklar olmadan nasıl büyüyeceği belli değil. Türkmenistan’da ortalama günlük ücret, ulusal asgari ücretin altında olan saatte sadece 1,25 dolar.

Türkmenistan’daki iş kanunu, işverenler ve çalışanlar arasındaki istihdam ilişkilerini düzenler. Resmi tatil günleri olmamakla birlikte işçilere otuz gün ücretli izin garantisi verilmektedir. Beş yıldan az deneyime sahip çalışanlar, hastalık izninin ilk iki ayında günlük ücretlerinin yüzde altmışını alma hakkına sahiptir. Sekiz yıldan fazla çalışırlarsa hastalık izni %100 karşılanır. Ülkede ayrıca işverenlerin çalışanların çalıştığı tüm saatleri belgelemelerini gerektiren doğum izni yasaları da var. Türkmenistan’da fazla mesai saatleri, birbirini takip eden herhangi bir günde dört saati ve bir yılda 120 saati aşamaz.

“Karaborsa” Oranında Ortalama Maaş

Türkmenistan Chronicles’ın yaptığı bir araştırma, başkent Aşkabat’ta işsizliğin yüzde 50’ye varan oranlarda olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca hükümet, ithalatı azaltmak ve ihracatı teşvik etmek için üzerine düşeni yapıyor. Birçok Türkmen girişimci misilleme korkusuyla yabancı gayrimenkullere yatırım yapmaya başladı. Son yıllarda, yatırım yapmakla ilgilenen Türkmenistan işletmelerinden gelen talepler arttı.

Türkmenistan hükümeti, ülkedeki yaşam maliyetini yansıtmak için resmi dolar kurunu artırmaya çalışsa da, bu mümkün değil. Ve fiyatlarda keskin bir artışa neden oldu. Aslında, ithal edilen birçok ürünün fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Mağaza çalışanlarının artık pahalı malları dolarla satmaları ve yerel olarak yüksek maliyeti ödemek yerine “karaborsa” oranında manata dönüştürürler. Özel sektörde çalışanlar 151 ile 181 manat arasında, kamu sektöründe çalışanlar ise 136 ile 1000 manat arasında kazanır. Yarı zamanlı çalışanlar 50 ila 66 manat arasında kazanıyor.

2005 yılında Türkmenistan 15.000 sağlık çalışanını işten çıkardı. Ve onların yerine asgari düzeyde tıbbi eğitim almış askere alınan askerleri getirdi. Bölgedeki tüm hastanelerin kapatılmasına karar vererek ülkenin sağlık ve eğitim kurumlarını daha da zayıflattı. Bu eylem aynı zamanda etnik Rusların büyük bir beyin göçüne neden oldu. Ve uluslararası imajını zedeledi. Türkmenistan yolsuzluğu önleme konusunda ciddiyse, ilk adım sınırları yabancı yatırımlara açmaktır.

Yabancı bir firmadan davetiyeniz olduğunu varsayarak Türkmenistan’ı ziyaret edebilir ve sözleşme görüşmelerine başlayabilirsiniz. Devlet yetkilileri ile görüşerek Türkmenistan’da iş yapmak için izin almanız esastır. Yerel ortakları bulma konusunda yardım için Aşkabat’taki ABD Büyükelçiliği ile iletişime geçin. Sözleşmenizi oluşturduktan sonra vardığınızda, vize başvurusu yapın.

Yetimler ve Çocuklar Ebeveyn Bakımı Olmadan Bırakıldı

Türkmenistan ekonomisi, Sovyet döneminde başlayan ciddi bir ekonomik krizden muzdarip. Ülkenin yüksek işsizlik oranı ve yetersiz maaşlar, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Azatlik Radyosu’nun yakın tarihli bir raporuna göre, birçok Türkmen ailesi çocuklarını besleyemiyor. Bunun yerine onları yetimhanelere yerleştirmeye çalışıyor.

Türkmenistan Maliye Bakanlığı ve Türkmenistan Emekli Sandığı emeklilerin devlet yardımlarını hesaba katar. Ve bu yardımların hak eden kişilere düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Ancak bu yeterli değildir. Çünkü ebeveyn bakımından yoksun bırakılan birçok çocuk, günlük 3$’lık asgari ücret bile alamıyor. Hükümet bu sorunları çözmek için daha fazlasını yapmalıdır.

Yeni yasa bu çocuklar için sosyal hizmetleri garanti ediyor. Devlet dışı kurumlar, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere yardım sağlar. Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, sosyal hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan bu kurumlara metodik yardım sağlamaktadır. Faaliyetleri arasında sosyal hizmetlerin sağlanması, sosyo-tıbbi hizmetlerin uygulanması var. Ayrıca çocuklara ve yaşlılara yardım sağlanması yer almaktadır.

Bu nedenle, emeklilik ve devlet yardımları bankalar aracılığıyla ödenir. Türkmenistan’da 62 yaşını dolduran emekliler, aylık emekli maaşlarına eşit bir toplu ödeme alma hakkına sahiptir. Bu ödeme, Başkan tarafından belirlenen bir prosedüre göre ödenir. Yetimlere ve ana-baba bakımından yoksun bırakılan çocuklara da devlet yardımı sağlanmaktadır. Onlara okul malzemeleri satın almaları ve yazmayı öğrenmeleri için para verilir.

Kooperatif İşletmesi

Türkmen hükümeti, bir firmadaki işgücünün en az yüzde doksanının Türkmen olmasını şart koşuyor. Hükümet ülkedeki en büyük işveren olmaya devam ediyor. Ülkenin Çocuk İşçiliği Yasası, 16 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasını yasaklamaktadır. 18 yaşından küçük herkes için tehlikeli ve zararlı işçiliği yasa dışı kılmaktadır. Asgari ücretler çoğu zaman diğer birçok ülkenin asgari ücretinin altındadır. Türkmenistan’da çocuk işçi çalıştırmayı yasaklayan sıkı bir yasa vardır. İşverenlerin yalnızca Türkmen vatandaşlarını istihdam etmesine izin veren katı bir iş kanunu var.

Türkmen hükümeti, vatandaşlarının çalışmaları karşılığında adil ücret almalarını sağlamaya kararlıdır. Bu ilke, özellikle küçük çiftçilerin sahip olduğu kooperatif işletmeleri için geçerlidir. Kooperatif işletmeleri vergiye tabidir ve özel sektör rakipleriyle aynı işçi haklarına sahip değildir. Devlete ait işletmelerden daha yüksek maaş ödemeleri de gerekir. KİT’ler genellikle bir iş kurmak için en iyi yer değildir.

Diğer ülkelerden farklı olarak Türkmenistan, işçilerin çocuk bakımı molası vermesini de şart koşuyor. Bir çocuğu beslemek için verilen aralar en az 30 dakika olmalıdır. Evlat edinen çalışanlar için bu süre çalışma saatlerine dahil olmayıp ortalama ücret üzerinden tazmin edilir. Örneğin bir çocuğu evlat edinen bir anne baba, analık ve doğum izni hakkına sahiptir. İzin, Türkmenistan sicil dairesi tarafından verilen bir sertifika ile alınmalıdır.

Yabancı şirketlerin faaliyete başlamadan önce, Türkmenistan’daki işletmelerini kaydettirmeleri gerekmektedir. Kayıt işlemi zahmetli ve zaman alıcıdır. Lisans alabilmek için bir işletmenin öncelikle Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’na kayıtlı olması gerekir. Bir işletmenin belirli faaliyet türlerine kaydolması ve devlet lisansları alması gerekir. Hükümetin Yabancı Yatırımlar Yasası, devlet lisansı gerektiren 44 faaliyeti listeler.

Bizi Facebook ve Twitter ( X ) hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Websesi
Websesihttps://websesi.com/
Site yönetimi olarak, sizler için güncel ve faydalı içerikler üretmeye devam ediyoruz. 2020 yılından beridir, Websesi ailesinde bir çok editör içerik üretmiştir. Tüm editörlerimizin üstün katkıları ve cabaları sayesinde Websesi.com büyümeye devam ediyor!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

POPÜLER İÇERİKLER